Aan- en verkoop bedrijven

Aankoop en verkoop van bedrijven

Bij de aan- en verkoop van bedrijven leunen ondernemers sterk op hun vaste adviseur. Wat ze echter vergeten, is dat advisering rondom de koop of verkoop van een bedrijf een apart vak is. Tonnie Coenen MBA en André de Lege RA verstaan dit vak. Ze adviseerden en begeleidden de afgelopen twintig jaar meer dan honderd kleine en middelgrote bedrijven.

 

Onze werkwijze

Bij de aan- en verkoop van een bedrijf trekken we als team samen met de ondernemer op. We stellen een (anoniem) profiel op en in geval van verkoop een verkoopmemorandum.

Daarna gaan we via ons uitgebreide netwerk mogelijk geïnteresseerde kopers of verkopers selecteren. Staat de ondernemer open voor koop of verkoop, dan begint het onderhandelingsproces. Genium voert namens u of samen met u de regie in dit traject.

In geval van koop verrichten we een due diligence-onderzoek al dan niet samen met uw huisaccountant.

 Komen de wensen van koper en verkoper samen, dan verzorgen we – in samenspraak met bijvoorbeeld uw huisadvocaat – ook de contractuele afwikkeling, van intentieverklaring tot overname overeenkomst en closing bij de notaris. Vanzelfsprekend bemiddelen we ook bij de (her)financiering. We begeleiden het gehele traject van A tot Z.  

 

No cure no pay

Veel van onze opdrachten worden door ons  tegen een vast bedrag of percentage aangenomen, waarbij het grootste deel van de uiteindelijke vergoeding alleen verschuldigd is bij het succesvol afronden van de opdracht.

 

Waarde van uw bedrijf deels te gelde maken?

Veel ondernemers willen hun bedrijf  nog (lang) niet verkopen maar vinden het wel prettig om nu alvast een deel van de waarde te verzilveren. Een mogelijke constructie hiervoor is het samen met een investeringsmaatschappij oprichten van een koopholding, waarbij de investeerder en de DGA bijvoorbeeld ieder voor 50% deelnemen.

Het resultaat is dat de DGA nu alvast meer dan 50% van de huidige waarde cash op de bank krijgt en tevens 50% aandeelhouder blijft. De gerealiseerde verkoopopbrengst is vrij van borgstellingen tegenover de bank. De DGA krijgt een sparringpartner erbij, blijft zelf aan het roer van de onderneming staan en heeft volop kansen voor nóg een exit over een aantal jaar (verkoop aan externe partij of familie).

  

Ga direct naar