Praktijkvoorbeelden

1. Axivate Capital investeert in YourTablet.nl

 

Met de kapitaalinbreng plus strategische begeleiding door de mensen van Axivate zal  YourTablet succesvol  verder kunnen groeien. YourTablet was  gevestigd te Oss en is sinds kort gevestigd te Zeist. YourTablet verkoopt tablets en toebehoren via internet.
Axivate Capital is een onafhankelijke investeringsmaatschappij gericht op het ondersteunen van groeiambities, internationalisering en waardecreatie voor Nederlandse bedrijven op het gebied van digital media, e-commerce, marketing intelligence en binnen de reisbranche.
André de Lege van Genium heeft voor Bram Wingens en Jorg Buteijn van YourTablet de participatie door Axivate geïnitieerd en begeleid.

 

2. Genium Group begeleidt succesvolle fusie

Twee succesvolle bedrijven uit de Antwerpse regio, actief in de aanleg en het onderhoud van exclusieve tuinen, bundelden afgelopen jaar hun krachten. Genium Group plaveide mede de weg naar een geslaagde fusie. Lees hoe Groenplanning Vitalis niet alleen groter werd, maar vooral ook sterker en nóg beter.

Recent begeleidde Genium Group het fusietraject, dat uitmondde in een nieuwe organisatie die momenteel tot de marktleiders in Vlaanderen behoort. Creativiteit, originaliteit, exclusiviteit, kwaliteit, vakmanschap en correcte afspraken zijn de tastbare resultaten van een gedeelde visie en een doordacht samenwerkingsconcept.Aanvullende competenties en een gedeelde visie

Paul Vermeulen leidde sedert zowat 25 jaar Vitalis, één van de toonaangevende tuinaanleg- en onderhoudsbedrijven in en rond Antwerpen. Zijn passie voor planten bracht hij over op zijn medewerkers: vakmensen die met hart en ziel en met zin voor perfectie de mooiste tuinen onderhouden.

Kristof Van den Bouwhuysen bouwde gedurende een tiental jaar in dezelfde regio het tuinarchitectuurkantoor Groenplanning uit. Het creëren van ruimtes en volumes is voor hem één van de belangrijkste aspecten van een geslaagd ontwerp. Daarom zoekt hij steeds het juiste evenwicht tussen de beschikbare ruimte, de woning en de omgeving of het landschap.

Na diverse ontmoetingen en een aantal gezamenlijke projecten voelden beide zaakvoerders aan dat hun visie en kwaliteitsnormen wonderwel bij elkaar pasten en startten aftastende gesprekken met het oog op een structurele samenwerking.

In de periode die daarop volgde, werd Genium Group gevraagd het traject naar een fusie te begeleiden. Een team van twee consultants werd daartoe ingezet: Genium-partner Philippe Vandermeer was reeds gedurende enige tijd de adviseur van Vitalis op het vlak van strategie en organisatie, en zijn collega Walter Vandenbulcke, specialist financiën en fusies en overnames, was geknipt om de cijfermatige kant van de opdracht op zich te nemen.

Een gedegen samenwerkingsconcept

Na enkele sessies met beide zaakvoerders, waarbij ondermeer de visies op de eigen onderneming, de markt, positionering, kwaliteit, mogelijke synergieën maar ook eventuele obstakels de revue passeerden, werd besloten om structureel samen te werken.
Om deze samenwerking op een degelijke manier voor te bereiden, werd door Genium Group een plan van aanpak voorgesteld dat in vijf stappen de fusie zou realiseren. Onderwerpen van het stappenplan vormden de structuur van de nieuwe vennootschap, waardering van de inbreng van beide partners, het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst en het maken van een liquiditeitsplanning voor de nieuwe fusievennootschap. Daarbij werd ook rekening gehouden met de fiscale consequenties van de fusie voor beide partijen - nu én in de toekomst, bijvoorbeeld met het oog op een verkoop door één of beide partijen.

Synergieën en succesvolle business development

Na een traject van enkele maanden was de fusie tot Groenplanning-Vitalis een feit. Er werd gekozen om een nieuwe vennootschap op te richten waarin de operationele activiteiten van beiden werden ingebracht. Daarbij werd uitermate rekening gehouden met de waardeverhouding van de twee partijen op basis van historische prestaties en toekomstverwachtingen. Ondertussen kunnen Paul en Kristof terugblikken op een eerste jaar van succesvolle samenwerking.

Uiteraard waren er heel wat zaken die, in de nieuwe structuur, hun bijzondere aandacht vergden - denk bijvoorbeeld alleen al maar aan de communicatie naar medewerkers en klanten, het omzetten van alle contracten met opdrachtgevers en leveranciers of de integratie van alle commerciële en operationele processen.

Maar ondanks de soms zware inspanningen die dit vergde, kan rustig gesteld worden dat het nieuwe Groenplanning-Vitalis een hele reeks extra troeven heeft vergaard. Dat ook klanten dat zien en weten te waarderen, mag blijken uit de omzet, die ten opzichte van de gecumuleerde omzetten van de voormalige vennootschappen stelselmatig vergroot.

Conclusie: samen sterk, is een motto dat hier zeker geldt. De bundeling van Kristof's functionele creativiteit en Paul's jarenlange uitvoeringservaring en kwaliteitsnormen is een geweldige beslissing gebleken. Samen met ruim 35 medewerkers leiden zij Groenplanning-Vitalis naar een gezonde en boeiende toekomst!

 

3. Jeuken Telekom: In 4 weken van opdracht tot verkoop

Niscayah en Theo Jeuken Beveiliging & Telecom BV hebben op 23 juli overeenstemming bereikt over een overname. Met ingang van 12 augustus 2011 gaat Theo Jeuken Beveiliging & Telecom BV onder dezelfde naam verder als onderdeel van Niscayah.

Theo Jeuken was zelf al zes maanden bezig met verkoop maar ondanks een akkoord en bekendmaking bij personeel ging de deal niet door. Dit bracht hem ertoe om Tonnie Coenen te vragen om alsnog de verkoop in goede banen te leiden. Er was reeds eerder contact geweest tussen Theo en Tonnie maar Theo koos ervoor om het samen met zijn accountant te regelen. Bij de hernieuwde poging nam Tonnie het heft in handen en de opdracht was snel te handelen om (verdere) schade in de markt en onrust bij het personeel te voorkomen. Wie is de juiste koper, vertel duidelijk wat er speelt en formuleer een realistische prijs met aanvullende condities. Laat alles via één persoon lopen maar blijf er nauw bij betrokken. Dit moet resulteren in een deal met een partij die strategisch goed past, snel kan handelen en ook de financiële middelen heeft om door te pakken. Uiteindelijk bleven twee kandidaten over die beiden goed pasten. Het was dus kiezen voor Theo. Door voor Niscaya te kiezen is Theo Jeuken ervan verzekerd dat zijn bedrijf in goede handen is terechtgekomen: “Door de groei van onze organisatie is nu het juiste moment gekomen om het stokje door te geven aan een landelijk georganiseerde professionele partij. Met Niscayah kunnen wij onze relaties dan ook meer kostenefficiënte, innovatieve en flexibele beveiligingsoplossingen bieden. Daarnaast kan met het landelijke servicenetwerk van Niscayah de serviceverlening bij onze relaties door geheel Nederland nog sneller en efficiënter gerealiseerd worden. De snelheid van handelen en kennis van het verkoopproces van Tonnie hebben dit binnen de onwaarschijnlijk korte tijd van vier weken mogelijk gemaakt!”