Financiele coaching

Strategie en waarde-optimalisatie

Uw bedrijf rendeert, groeit voorspoedig en ontwikkelt zich tot een pareltje dat u straks een leuk pensioen op gaat leveren. Maar is uw bedrijf wel zoveel waard wanneer de DGA straks weg is? Genium helpt u om een strategie op te zetten waarbij u bij verkoop de maximale waarde uit uw onderneming kunt halen.

 

Strategie

 Bij strategische advisering werken we heel gericht toe naar optimalisering van de waarde van uw bedrijf en een betere positionering. Resultaat is dat u als ondernemer ‘los’ komt van uw bedrijf, de onderneming een groei-impuls krijgt, beter gaat renderen en een hogere waarde bereikt.

Ook wanneer u niet op korte termijn van plan bent de waarde van uw bedrijf te gelde te maken, bewijst strategische advisering u goede diensten. Markten veranderen in snel tempo, snel schakelen en uw vizier op de juiste zaken richten zijn belangrijker dan ooit. Genium helpt u hierbij. We hebben kennis van zaken, kijken bij veel ondernemers in de keuken en denken buiten gebaande wegen. Samen met onze organisatie adviseur Ir. Walter Koeleman sparren we graag met u.

 

Coaching

Als ondernemer wilt u graag periodiek de prestaties van het bedrijf bespreken met een partij die in staat is om niet alleen cijfers te produceren maar deze ook te vertalen naar u als ondernemer. Daarbij komt het erop aan duidelijk aan te geven hoe de prestaties van het bedrijf beoordeeld moeten worden en daaraan aandachtspunten of maatregelen te koppelen ter verbetering van de organisatie.  Dit doen wij door samen met u kengetallen te benoemen die van toepassing zijn bij uw bedrijf, waardoor een eenduidig inzicht ontstaat en sturing eenvoudig wordt. De adviseurs van Genium Group zijn zelf ervaren ondernemers en vormen zo de uitgelezen sparring partners bij de groei van uw bedrijf – nu en in de toekomst. Ook  richten wij ons op de coaching van ondernemers die recent een bedrijf hebben overgenomen en daarom vaak behoefte hebben aan een klankbord.

 

 

Ga direct naar