Fusie en overname

Fusie en overname

Genium Group biedt een exclusieve begeleiding gedurende het gehele overnametraject

Door de ruime ervaring en kennis van de markt zijn wij instaat om snel te komen tot een goed propositie c.q. een deal. Wij zijn bereid om risico te nemen en vragen slechts een beperkte eerste aanbetaling en doen de verkoop verder op basis van een percentage van de koopprijs die wij vooraf bepalen. Dus wij worden betaald op basis van het realiseren succes en zijn daardoor zeer gemotiveerd.

De begeleiding bestaat uit verschillende werkzaamheden die te onderscheiden zijn in fasen van verkoop of aankoop. Het schema hieronder geeft een eerste indruk van de werkzaamheden van Genium Group.


Samen met u doelstellingen formuleren

De adviseurs van Genium Group gaan met u na wat het doel is
van de aankoop of de verkoop van de onderneming

|

 

|

Werkzaamheden bij
ondernemingsverkoop

Werkzaamheden bij
ondernemingsaankoop

|

|


Uitvoeren scan van de onderneming

 Genium maakt een analyse van het bedrijf en kijkt of verkoop een reele optie is. Tevens geven wij dan een indicatie van de waarde van het bedrijf en toetsen of dit past uw inschatting.
 

|

 


Opstellen zoekprofiel


Aan de hand van de doelstellingen stelt Genium de criteria op voor de gezochte onderneming. 

|


Samenstellen verkoopinformatie


Genium stelt voor potentiële kopers twee profielen van uw onderneming op:

 

een kort anoniem profiel: het verkoop-profiel,

 

een uitgebreide beschrijving met alle facetten van uw onderneming en de markt waarop u zich begeeft: het verkoopmemorandum.

 

 


Samenstellen aankoopinformatie


Genium maakt voor overnamekandidaten:

 

een profiel van de gezochte onderneming,

 

beschrijving van u als potentiële koper.

Hiervan wordt een kort anoniem aankoopprofiel en uitgebreid aankoopmemorandumopgesteld.

 

|

 

|

Zoeken naar kopers of ondernemingen

Middels het uitgebreide netwerk van Genium en de bij ons aanwezige databestanden zoeken wij naar geschikte kandidaten voor verkoop of aankoop. De adviseurs van Genium selecteren hierin de meest interessante kandidaten voor u.

 

|

 

Benaderen van geselecteerde kandidaten

In samenspraak met u benaderen wij de kandidaten met uw anonieme profiel. Uw identiteit blijft dus voor de kandidaten onbekend. Wanneer een kandidaat verdere interesse toont, dan zal deze kandidaat, na ondertekening van een geheimhoudings overeenkomst, uw verkoop- of aankoopmemorandum ontvangen.

 

|

 

Het begeleiden van de kennismaking

Wanneer de kandidaat naar aanleiding van uw verkoop- of aankoopmemorandum verdere interesse heeft, brengt Genium u en deze kandidaat bij elkaar. De adviseur van Genium treedt hierbij uitdrukkelijk op als uw adviseur.

 

|

 

Het voeren van de onderhandelingen

Genium voert voor u de onderhandelingen en zal u tijdens het gehele proces begeleiden. De werkzaamheden van de adviseur van Genium zijn zeer divers in deze fase. Enkele onderdelen hierin zijn:

 

het opstellen van de intentieverklaring; het raamwerk voor de definitieve overeenkomst,

 

prijsonderhandelingen.

 

 

|

 

Het opstellen van de definitieve overeenkomst

Wanneer overeenstemming is bereikt over de verkoop of de aankoop stelt Genium de overeenkomst voor u op en begeleidt u in voorkomend geval in het notariële traject.

 

 

Ga direct naar