Eco-Innovation / Life+

Eco-Innovation / Life+

Eco-innovation is bedoeld voor bedrijven die eco-innovatieve producten, technieken, diensten en procedés op de markt willen brengen. De te verkrijgen ondersteuning kan oplopen tot 50% van de totale projectkosten.                 

De belangrijkste doelstelling van het Eco-innovation programma is het ondersteunen van projecten die gericht zijn op de toepassing en marktverbreding van nieuwe en innovatieve technieken, producten, diensten of ontwikkelingen op het gebied van eco-innovatie, die reeds succesvol technisch gedemonstreerd zijn. Hiermee wordt getracht voor eco-vriendelijke producten, technologieën, diensten, processen en management methodes door heel Europa de kloof te overbruggen tussen R&D en de markt.

Binnen de structuur van het programma, ondersteunt het Eco-innovation programma de eerste toepassing en verdere vermarkting van de beste eco-innovatieve producten en diensten in Europa. Daarnaast probeert het Eco-innovation programma hindernissen te overwinnen die het commerciële succes in de weg staan. Binnen het Eco-innovation programma wordt geen onderzoek gesubsidieerd, de onderzoeksfase moet dus afgerond zijn en er moet een prototype of pilot beschikbaar zijn.

In aanmerking komen producten, technieken, diensten en procedés die erop zijn gericht milieueffecten te voorkomen of terug te dringen, of die bijdragen aan een optimaal gebruik van middelen. Het moet gaan om producten, technieken, diensten en procedés die zich technisch al bewezen hebben, maar nog steun nodig hebben om door te breken op de markt. Projecten mogen maximaal drie jaar duren en moeten bij voorkeur gericht zijn op de volgende prioritaire gebieden:

  • recycling van materialen;
  • duurzame bouwproducten;
  • voedsel- en dranksector;
  • water;
  • groen ondernemerschap.