Eurostars

Eurostars

 

Eurostars is een Europees innovatieprogramma en een initiatief van EUREKA en de Europese Commissie. Eurostars geeft projecten financiële ondersteuning via de nationale overheid van ieder deelnemend land. Het subsidiebedrag hangt af van de projectactiviteiten, de aard van de deelnemers en het land waarin men gevestigd is.

 

Voor wie?

Eurostars is bestemd voor het onderzoekuitvoerende mkb (research performing SME). Dat zijn bedrijven die minstens 10% van de omzet of 10% van hun fte’s inzetten voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling. Andere organisaties mogen onder voorwaarden deelnemen in Eurostars-projecten. Er moet altijd een samenwerking zijn tussen partijen uit minstens 2 Eurostars-landen.

  

Doelstellingen Eurostars

Eurostars helpt (kleine) bedrijven om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Men wil de time-to-market van deze nieuwe technologieën verkorten en de technische risico’s verkleinen. Kleine bedrijven kunnen zich daardoor sneller ontwikkelen en groeien.

  

Indieningstermijn

In januari 2014 ging het nieuwe nieuwe Eurostarsprogramma van start. De eerste sluitingsdatum voor het indienen van internationale projectvoorstellen is op 13 maart 2014 (COD 11).