Innovatiebox

Innovatiebox

De innovatiebox biedt innovatieve ondernemers een belastingvoordeel. Met deze fiscale stimuleringsmaatregel wil de overheid innovatie in Nederland bevorderen. De innovatiebox is er voor ondernemers met een bv of nv. Zij kunnen de winsten uit innovatieve activiteiten in een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting onderbrengen. Over deze winsten geldt dan een belastingtarief van 5% in plaats van 20 of 25%.

Minder belasting betalen

Bent u ondernemer en hebt u een octrooi? Of maakt u gebruik van de WBSO-regeling (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk)? Dan kunt u, onder een aantal voorwaarden, gebruikmaken van de innovatiebox. U betaalt dan 15 tot 20% minder belasting over uw winst uit innovatieve activiteiten.