Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Ruim 3 ton subsidie voor blauwalgdetectie

Blauwalg is met name in de zomermaanden een veelvoorkomend probleem.  Het kan bij de mens huidirritatie en andere gezondheidsklachten opleveren en  zelfs tot de dood van vee leiden. Naast dit gevaar voor de gezondheid van mens en vee, kan  blauwalg leiden tot massale sterfte van vissen, watervogels en andere  waterdieren. Het resultaat hiervan is een ernstige verschraling van de  biodiversiteit. Herstel van het oorspronkelijk ecosysteem kan tot wel enige  tientallen jaren duren. Analytic Devices, een ontwikkelbureau voor complexe  meetoplossingen in industriële omgevingen en in het milieu, wil een  meetinstrument ontwikkelen voorzien van een biosensor dat ‘on the spot’ en  ‘real time’ de concentratie microcystines in het water kan meten.

Het meten van de concentratie van  microcystines, het giftige afscheidingsproduct van   blauwalgen, gebeurt op  verschillende manieren die het nadeel hebben dat het vaak enkele dagen duurt  voordat de resultaten bekend zijn. Het treffen van maatregelen kan dan al te  laat zijn met alle gevolgen van dien. Het grote voordeel van het te ontwikkelen  instrument is dat beheerders van wateren en andere belanghebbenden met grote  regelmaat de groei van blauwalg kunnen waarnemen en volgen en hierop technische  en beheersmaatregelen kunnen nemen. Hierdoor wordt voorkomen of beperkt dat  sterfte van waterdieren in oppervlaktewateren optreedt. Bovendien wordt in  ernstige gevallen een totaalverbod op waterrecreatie afgekondigd om mensen  tegen contact met microcystines te beschermen.

Analytic Devices werkt in dit  project samen Elti Support, een wetenschappelijk adviesbureau gespecialiseerd  in immunochemie. AgentschapNL subsidieert dit project in het kader van de  oproep ‘Biodiversiteit’ van de SBIR-regeling met ruim € 300.000. Een eerder  haalbaarheidsonderzoek is ook al door AgentschapNL gesubsidieerd met bijna €  50.000. Genium Group heeft zowel de aanvraag voor het haalbaarheidsonderzoek  alsook de ontwikkelfase opgesteld en ingediend. Daarnaast heeft Genium Group,  de samenwerkingspartners ondersteund bij het schrijven van het  haalbaarheidsonderzoek.

 

€  1,75 miljoen subsidie voor revolutionair  chirurgisch plakband

Chirurgische wonden worden nu gesloten met technieken als hechtingen en krammetjes. Hoewel deze technieken steeds verfijnder zijn geworden, is er niettemin grote behoefte aan nieuwe, efficiëntere methoden om organen, huid en bloedvaten tijdens en/of na een operatie bijeen te houden, te verstevigen en af te sluiten. In het project 'General Adhesive Tissue Tape (GATT)' wordt een chirurgische tape ontwikkeld dat aan deze eisen gaat voldoen.  De samenwerkende partners binnen dit project ontvangen ruim € 1,75 miljoen EFRO-subsidie op een totale projectaanvraag van € 3,5 miljoen. Genium Group heeft bij het binnenhalen van de  subsidie ondersteuning verleend. Recent is een eerste prototype chirurgische tape ontwikkeld en gepatenteerd. Deze wordt in het GATT-project doorontwikkeld tot een goedgekeurde universele tape. Eisen daarbij zijn dat de tape - voor in- en uitwendig gebruik - betaalbaar moet zijn, eenvoudig toe te passen, sterk is, een goede afbraaksnelheid en hoge mate van kleefkracht heeft.

Toepassingen    

Voorbeelden van toepassingen zijn het vochtdicht hechten van bijvoorbeeld maag-darmnaden, de tijdelijke versteviging van buikfasciewonden, afsluiting van vaatopeningen, het aanleggen van vasculaire verbindingen en bij herstel van een liesbreuk. Afhankelijk van hoe de tape gebruikt wordt, kan de chirurg kiezen voor een biologisch afbreekbare of een niet-afbreekbare versie. Prof. Dr. Harry van Goor, chirurg aan het UMC St. Radboud en één van de partners van GATT, is laaiend enthousiast over het project: "Chirurgisch tape voor inwendig gebruik is revolutionair voor ons. De verwachting is dat chirurgen met de tape een wond en een naad veiliger kunnen afsluiten dan met traditionele technieken. Hierdoor zal het aantal complicaties na een operatie afnemen en is er minder noodzaak tot hersteloperaties".

EFRO-subsidie

De samenwerkende partners GATT Technologies BV  (Nijmegen), Encapson BV (Nijmegen), Isotron Nederland BV (Ede),   Radboud Universiteit afdeling Organische Chemie en UMC St. Radboud, afdeling Heelkunde (beide in Nijmegen) ontvangen voor  het project 'General Adhesive Tissue Tape (GATT)' ruim € 877.000 subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en bijna € 440.000 van de provincie Gelderland en eenzelfde bedrag van het Rijk. De partners investeren zelf ook ruim € 1,7 miljoen.

 

 

Subsidie