WBSO / RDA

WBSO / RDA

Technologische vernieuwing is van groot belang voor de concurrentiepositie van uw bedrijf. Innoveren is noodzaak, de concurrent zit niet stil. U bent als ondernemer voortdurend op zoek naar procesinnovatie, nieuwe producten, nieuwe programmatuur. Met hulp van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) kunt u uw loonkosten hiervoor gemakkelijk verlagen. Voor andere kosten en uitgaven is er de RDA (Research & Development Aftrek). De RDA biedt fiscaal voordeel, namelijk een aftrekpost voor uw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting.

U kunt een beroep doen op de WBSO voor vier soorten projecten:

  1. Ontwikkeling van technisch nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur;
  2. Technisch wetenschappelijk onderzoek;
  3. Een analyse van de technische haalbaarheid van een eigen S&O-project;
  4. Technisch onderzoek gericht op de verbetering van uw fysieke productieproces of de door u gebruikte programmatuur.

Voor 2014 is de WBSO-subsidie 35%.

Tegelijkertijd met de WBSO kunt u RDA aanvragen voor

  1. kosten voor de realisatie van eigen speur- en ontwikkelingswerk;
  2. uitgaven voor nieuw vervaardigde bedrijfsmiddelen die noodzakelijk zijn voor uw speur- en ontwikkelingswerk.

Voorbeelden van kosten en uitgaven:elden van kosten zijn:

  1. kosten voor de aanschaf van materialen en onderdelen voor het zelf vervaardigen van een prototype of het doen van proeven;
  2. kosten voor de huur van apparatuur van derden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van uw S&O-project.oean uitgaven zijn:
  3. aanschaf van apparatuur of instrumenten specifiek bedoeld voor uw speur- en ontwikkelingswerk;
  4. (onderdelen) van gebouwen die direct en uitsluitend toerekenbaar zijn aan uw speur- en ontwikkelingswerk.